'Ben jij iemand die het leven verlangt en gelukkige dagen wil genieten?'

Voor Benedictus van Norcia (480-547) was deze vraag  het uitgangspunt voor het schrijven van zijn Regel:  hoe kan een klooster een plek zijn waar mensen gelukkig met elkaar samenleven? Hij schreef een korte en heldere handleiding waarin levenswaarden als verbondenheid, matigheid, persoonlijke groei en gastvrijheid belangrijke waarden zijn.

Benedictus van Norcia

Over Benedictus

Benedictus (480-547) bracht 6 Jaar door in een grot in de heuvels nabij Subiaco. In afzondering weerstond hij iedere verleiding met als doel daardoor dichterbij God komen.

 

Als abt gaf hij leiding en richtte vele kloosterordes op, onder andere het beroemde Benedictijnse klooster in Montecassiano. Pas aan het einde van zijn leven heeft hij zijn Regel op schrift gesteld. Het was in de Middeleeuwen de invloedrijkste leefregel voor monniken. 

Abdij Sion Diepenveen. De Trappisten leven naar de Regel van Benedictus. Zij zijn nu in Schiermonnikoog en proberen daar een nieuw klooster op te richten.

De drie geloften

De drie kloostergeloftes die Benedictus in zijn Regel beschreef zijn;

Stabilitas: stabiliteit, trouw zijn aan jezelf en je eigen waarden en aan de mensen waaraan je je verbonden weet. Je fundament.

Conversio Morum: letterlijk: bekering tot de zeden, ofwel dagelijkse verbetering van houding en levensstijl. Bewuste vorming.

Obedientia: aandachtig luisteren, met open oren en met een open hart naar jezelf en naar elkaar. Luisteren naar elkaar. 

Voor de kloosterlingen geldt dat zij zich allereerst wijden aan God en dat de geloftes in het teken daarvan staan. Ze beloven een leven lang aan deze geloftes te werken.

Ora et Labora

Hoewel dit in de Regel niet zo letterlijk te vinden is moesten de monniken zich toeleggen op "ora et labora", (bid en werk) waarmee het bidden en de handenarbeid bedoeld wordt. De gedachte erachter is dat in het werken God geëerd werd. In het "Ora et la Bora' werd het Heilige aan het alledaagse verbonden.  De Regel van Benedictus is een afgewogen ritme van acht uur bidden, acht uur werken en acht uur rusten. In Nederland en Europa leven nog steeds duizenden monniken en monialen in kloosters naar de Regel van Benedictus. 

De Gaardenier, kaart in het Benedictijns Spel

 

 

Tafel van Benedictus 2020 | Kristine Ram| Arnhem Gelderland Nederland I E-mail: kristineram@hotmail.com  K.K. 61468495

Je ontvangt mijn artikelen met tips en aanbiedingen als je je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief.

Tafel van Benedictus en Benedictijns Spel zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze weergave mag worden gekopieerd

of gedeeld zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. Images not to be reproduced without permission; copyright Tafel van Benedictus

Diese Website wurde mit dem Homepage-Baukasten von
.com
erstellt. Erstellen Sie Ihre Website noch heute.
Gleich loslegen